Saturday, October 22, 2016

Tiada ubat untuk pesakit radang prostat?Catatan ini saya tujukan khas kepada perdana menteri, menteri kewangan Datuk Seri Mohd Najib Razak yang menwar warkan cogan kata rakyat didahulukan.

Saya tergerak menulis rencana ini setelah mendapat tahu dari mulut salah seorang Doktor pakar yang berkhidmat di hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu mengenai tiada kos peruntukan ubat ubatan khas kepada pesakit radang prostat .

Berpandukan kepada apa yang dinyatakan mengenai kos peruntukan ubat ubatan khusus kepada pesakit radang prostat hanya dua jenis ubat sahaja yng ada di farmasi hospital besar Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu.

Beliau menyatakan hanya dua jenis ubat sahaja yang ada di farmasi hospital besar ini, itu ubat Fincar finasteride tablest USP 5mg dan Xatral XL 10 mg.

Dua jenis ubat ini sahaja yang ada di Farmasi Hospital besar Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu membuat saya terkejut dan hairan,

Mengapa?  kerana tak munasabah tiada kos peruntukan sedangkan perdana meteri menteri kewangan mendewa dewakan  dinyatakan rakyat didahulukan.Rakyat didahulukan hidup sengsara.


Bayangkan, jika ubat Fincar dan Xatral XL tidak sesuai dengan seorang pesakit radang prostat A.dan tidak memberi apa kesan.Sudah tentu peakit berkenaan kena beli ubat yang mahal harga di lain lain Farmasi.

Bayangkan pesakit itu seorang yang miskin. Sudah tentu tidak mampu membeli ubat yang mahal, kecuali panandol. Apakah yang terjadi dengan pesakit berkenaan.Lainlah bagi mereka yang berkemampuan.Bagaimana pula kepada mereka yang miskin?
  

Saturday, October 8, 2016

Demikianlah kuasa Yang Di pertuan AgungPerlembagaan persekutuan bab 3 pemerintah.
Fasal 40. Yang di Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat.

(1) pada menjalankan tugasnya dibawah perlembagaan ini undang undang persekutuan. Yang Di Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat jumaah Menteri atau nasihat seseorang menteri yang bertindak dibawah kuasa am jumaah menteri, kecuali sebagaimana di peruntukan selainnya oleh perlembagaan ini; tetapi Yang di Pertuan Agong adalah berhak, atas permintaannya, mendapat apaapa maklumat mengenai pemerintahan persekutuan yang boleh didapati oleh jumaah menteri.

(1A) pada menjalankan fungsi fungsinya dibawah perlembagaan ini atau undang undang persekutuan, jika yang dipertuan Agong dikehendaki bertindak mengikut nasihat, atas nasihat atau selepas menimbangkan nasihat, Yang di Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat itu.

(2) Yang di Pertuan Agong boleh bertindak menurut budibicaranya pada melaksanakan tugas tugas yang berikut, iaitu
(a)Melantik seorang perdana menteri
(b) Tidak mempersetujui permintaan membubar parlimen
(c) meminta diadakan suatu mesyuarat majlis raja raja yang semata mata mengenai keistimewaaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran duli dulia yang maha mulia Raja Raja dan mengambil apa apa tindakan dalam mesyauarat itu.dan dalam apa apa hal lain yang tersebut dalam perlembagaaan ini.

(3)Undang undang persekutuan boleh membuat peruntukan bagi menghendaki Yang Di Pertuan Agong bertindak pada menjalankan tugas tugas yang di daripada yang berikut, selepas berunding dengan atau atas syor mana mana orang atau kumpulan orang yang lain daripada jumaah menteri.

(a)Tugas tugas yang boleh dijalankan menurut budibicaranya
(b) Tugas tugas lain jika untuk menjalankannya peruntukan ada dibuat dalam mana mana perkara lain.