Saturday, March 25, 2023

 Macam mana kulit babi tidak haram sedangkan dagingnya haram

sangat tidak lojik dagingnya haram kulitnya tak haram sedangkan kulit itu pembalut daging atau dengan kata lain antara kulit dan daging asalnya datang dari benda yang sama dari segi proses kejadian babi itu

Jika hujah itu boleh pakai pasti bulu. tulang dan lain lain dari yang ada pada tubuh babi itu tak haram macama mana dagingnya boleh haram dan tak boleh dimakan oleh orang Islam.