Saturday, May 25, 2019

Pendapat yang berniat jahat

Mufti Perlis pernah sebut lebih baik berada dibawah kerajaaan kafir yang adil berbanding kerajaan Islam yang zalim.

Andai tahu tak siapakah yang punya pendapat yang disebarkan kepada umum  oleh Mufti Perlis itu.

Pendapat itu adalah pendapat syiah agar umat Islam menyerahkan kuasa memerintah kepada orang kafir.

Pada hal mana ada orang kafir berlaku adil, atau akan berlaku adil terhadap uma t Islam.

Sejarah telah membuktikan bahawa tidak pernah berlaku adil dengan umat Islam miskipun kerajaan Palestin sudah mengikat kerjasama dengan Yahudi.

Sesungguhnya umat Islam di Palestin telah dibunuh sejumlah 2.5 juta oleh Yahudi sehingga hari ini.

Umat Islam Islam di Kebomja telah dibunuh sejumlah 2 juta oleh kerajaan Kemboja.
Umat Islam di Myanmar telah dibunuh hidup hidup termasuk dibakar pada angka ratusan ribu orang.

Oleh itu, mustahil kerajaan kafir boleh berlaku adil terhadap umat Islam, maka pendapat itu adalah pendapat yang berniat jahat terhadap Umat Islam.

Di negara China umat Islam telah ditahan dan diseksa dan pada bulan Ramadan umat tidak dibenar berpuasa,malah kerajaan menyediakan makanan kepada umat islam yang berpuasa untuk membatalkan puasa masing masing.