Sunday, September 10, 2017

Poligami tidak ikut sunnah?Sebelum ini penulis terkejut apabila salah seorang ustazah Dalam TV berkata poligami bukan sunnah.

Hari ini (Hari Rabu 26 Julai 2017) salah seorang kawan kedai kopi Pekan Batu Enam Kuala Nerus, berkata poligami tidak ikut sunnah.

Poligami bukan sunnah tidak masuk akal, kerana poligami telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Maka ia adalah sunnah.

Manakala poligami tidak ikut sunnah, masuk akal dan munasabah, kerana Rasuluallah SAW berpoligami setelah Siti Khadijah meninggal dunia.

Hari ini, umat Islam berpoligami dua tiga dan empat semasa isteri pertama masih hidup.

Oleh itu, sangat menusabah poligami umat Islam tidak ikut sunnah sepertimana yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW.

Mungkin atas sebab itulah poligami yang diamalkan oleh orang Islam yang dikatakan tidak ikut sunnah jadi kacau bilau.

Pendek kata kebanyakan rumah tangga mereka yang berpoligami hancur lebur dan porak peranda.

Tidak dinafikan ada rumah tangga mereka bahagia, akan tetapi kebanyakan hancur lebur sepertimana yang berlaku dan hakikatnya tidak bahagia.