Wednesday, January 16, 2019

Menghina Agong salah sikit


Hari ini ada orang kata, menghina agong salah sikit (Kecil). Bukan salah banyak (besar)

Demikian pernilaian yang di buat satu golongan penyokong kerajaan Pakatan harapan yang memerintah Malaysia hari.

Oleh itu, cadangan supaya dilucutkan kewarganegaraan terhadap mereka yang didapati menghina agong dikatakan melampau.

Siapakah sebanarnya yang melampau? Tidak lain dan tidak bukan mereka yang menghina agong itulah yang melampau.

Mereka yang mencadangankan supaya mereka menghina agong dilucutk kewarga negaraan dianggap melampau sebenarnya bagus.

Ini bersadarkan hadis Rasulullag SAW yang makasudnya, mengutuk seorang muslim adalah kefasikan sedang membunuhnya adalah kekafiran (hadis riwayat jamaah kecuali Abu Daud dari Ibu hadis Inbnu Mad’sud).

Menghina Agong itu termasuk mengutuk seorang manusia juga melaknat seseorang mukmin dan termasuk dosa besar disisi Islam.

Maksud hadis, Melaknat seorang mukmin adalah bagai membunuhnya (hadis riwayat Al- Bukhari).

Dalam sahih Muslim dari hadis Abu Darda’ Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya Orang orang yang suka melaknat itu tidak boleh memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat.

Sabda Rasulullah SAW lagi,  tidak lah seharus seorang sahabat itu menjadi seorang pelaknat (Hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah demikian pula Hakim).
Dalam hadis lain, tidaklah seorang mukmin itu menjadi tukang laknat, pelaku kemaksiatan, dan yang kesat kata katanya.

Rasulullah SAW pernah menghukum seorang wanita yang melaknat untanya dengan melepaskan unta itu darinya.

Jika mengutuk dan menghina untanya sendiri salah besar dan boleh dijatuhkan hukuman oleh Nabi SAW. Apatah lagi mengutuk Agong ketua agama Islam di Malaysia ini.

Sangat tidak wajar menghina agong itu dikatakan salah sikit (kecil) Islam telah menyatakan ia termasuk dosa besar harus dihindarinya.

Hari ini ada golongan yang menggalakkan rakyat jelata mengutuk agong dengan alasan itu salah sikit sahaja.