Friday, April 29, 2016

Yahudi dan kristian agama samawi?Mengapa kita boleh terima dan berkata, Yahudi dan kristian itu berasal dari agama samawi,sedangkan  isi kandungan dalam  Talmud dan Bable tidak serasi dengan sifat Allah subhanahu wataala yang maha pengasih dan maha penyayang.

Fakta, semua kaum yahdui secara hakiki baik dan semua kaum goyyim secara hakiki jahat. Kaum goyyim boleh dibunuh dan tidak salah, kerana mereka binatang.

Mungkin atas sebab itulah Prof Dr Mohd Ridhuan Tee melalui tulisannya mengatakan yahudi tidak salah, miskipun telah membunuh dua juta umat Islam di Palestin.

Manakala Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin melalui lisannya mengatakan yahudi boleh buat kawan yang tak boleh zionis.sedangkan ia bercanggah dengan firman Allah yang bermaksud:  “Allah mengemukakan satu misal perbandingan (yang menyatakan tidak ada manfaatnya) bagi orang orang kafir  (berhubungan rapat dengan orang orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar benarnya) iaitu perihal isteri Nabi Noh dan isteri nabi Lut;….(surah At tahriim ayat 10)

Terbaru, Prof Dr Mohd Ridhuan Tee melalui tulisanya mengatakan saya tak memusuhi kristian. Kristian tak bahaya.

Memang tidak  bahaya? tetapi setakat hari ini sudah 200,000 orang melayu masuk kristian.Separuh rakyat Lebanon jadi kristian. ... dan seramai empat orang satu bulan orang melayu masuk Kristian di Sibu Sarawak.(Paderi Martin)

Kajian yang paling terbaru  yang dijalankan oleh Statistik Lebanon, sebuah firma penyelidikan berpangkalan di Beirut, mendapati penduduk Lebanon dianggarkan kira kira 54% Muslim (27% Syiah; 27% Sunni), 5.6% Druze, yang tidak menganggap diri mereka sebagai Islam , 40.4% Kristian (21% Maronite, 8% Ortodoks Greek, 5% Melkite, 1% Protestan.

 Sama ada kita sedar dan tidak, tulisan (Prof Dr Ridhuan Tee) dan lisan (Datuk Dr Daiel Zainal Abidin) itu tidak lain dan tidak bukan, ia sebagai penyambung lidah lidah yahudi dan Nasrani di Malaysia kini yang kena beri perhatian yang serius.

Hari ini nampak dengan jelas  Datuk Seri Abdul Hadi Awang presiden Pas dan juga timbalan ketua ulama sedunia semacam bersetuju dengan tulisan Prof Dr Mohd Ridhuan Tee dan mengatakan yahudi dan kristian berasal dari agama samawi. Ia semacam memberi saham kepada cakap cakap Yahudi tidak salah dan kristian tak berbahaya kerana ia agama Allah juga.

Berkata, sama ada yang berasal daripada agama samawi (Yahudi dan Kristian) atau tidak samawi iaitu agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Majusi dan lain-lain atau perbandingan di antara Islam dan ideologi ciptaan manusia dalam urusan cara hidup.(akhbar harakah) seolah mengiktiraf  agama yahudi dan kristian adalah agama samawi,(agama Allah)  sedangkan kedua dua agama itu sama sahaja dengan agama Budha dan Hindu ciptaan manusia.

Lihat Fakta bandingan, riwayat Budha 1. Budha diperanakkan dari anak dara maya, iaitu yang mengandung tiidak dengan suami. Ia ada persamaan dengan Kristian.
Riwayat  Yesus 1. Yesus di peranakkan dari anak dara Maryam, iaitu yang mengandung tidak dengan bersuami.

Fakta bandingan seterusnya, 2.Budha itu menjelma kepada anak dara maya, katanya sebab turun kekuasaan Tuhan yang disebut roh suci.

2. Yesus itu menjelma kepada anak dara Maryam, katanya sebab turun kekuasaan Tuhan yang disebut Rohd suci.

Fakta bandingan, 3. Apabila Budha turun dari  tempat segala nyawa, menjelma dalam tubuh anak dara maya, maka perut anak dara maya itu kelihatan terang berwarna seperti kaca yang jernih. Dalamnya menampakkan Budha dengan sebab keelokan sebagai bunga.

3. Apabila Yesus turun dari takta kerajaan langit, menjelma dalam tubuh anak dara maryam. Maka perut anak dara itu, kelihatan terang berwarna seperti kaca yang pernih, dalamnya nampaklah Yesus dengan serba keelokan sebaga bunga.

Riwayat Budha 46, Budha dapat mengetahui fikiran orang lain, Oleh sebab ia mengetahui fikiran orang lain itu, maka ia adalah mengetahui fikiran segala sesuatu. Riwayat Yesus 46, Yesus dapat mengetahui fikiran orang lain. Oleh sebab itu ia mengetahui fikiran orang lain itu, maka ia adalah mengetahui fikiran segala sesuatu.

47, Dalam kitab somadewa tersebut suatu hikayat yang diterangkan pada seseorang beragama Budha bertapa. Orang itu dikoreknyalah mata dan dibuatkan daripadanya. 

47 Maka adalah tersebut dalam kitab perjanjian baru bahawa Yesus pernah berkata demikian: jikalau mata kananmu mendatangkan salah kepadamu, korekkanlah dia, buangkan daripadamu.

Agama samawi adalah agama yang meng esa kan Allah. Agama Tauhid sepertimana wahyu yang diturunkan kepada para para nabi dan empat buah kitab, Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud AS. Taurat  yang diwahyukan kepada Nabi Musa AS, Injil yang di wahyukan kepada Nabi Isa AS dan Al Quran yang di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Talmud buku suci yahudi dikatakan himpunan wahyu Allah yang di kumpulkan oleh Uzair adalah seorang pendeta (kahin) yang hidup sekitar 457 SM.Manakala Bable pula ditulis oleh Paulus seorang Yahudi asli yang mengaku sebagai rasul Allah.

Bagi orang orang Yahudi Uzair itu putera Allah dan orang orang Nasrani berkata, Al Masih itu putera Allah. Ini jelas dan nyata bercanggah dengan kitab Al Quran (agama samawi) yang di turunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW

Ini jelas dan nyata bercanggah dengan apa yang Allah beritahu kepada kita sepertimana firmannya yang bermaksud:  Katakanlah (wahai Muhammad) (Tuhanku) ialah Allah yang maha Esa: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk yang memohon sebarang hajat. ia tiada beranak, dan ia pula tidak di peranakkan dan tidak sesiapa pun yang setara denganNya. (Surah Al Ikhlaas)

Mari kita lihat apa kata Paulus (pengarang Bable, Yahudi) yang dikatakan beliau salah seorang antara Rasul rasul Allah.

Yesus datang tidak hendak merombak torat (taurat) tetapi akan menyempurnakannya. Dalam Injil matius 5: 17-18-19.(17) Jangan kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Torat atau kitab nabi nabi; bukan aku datang hendak merombak, melainkan hendak mengenapkan.

(18) Kerana sesungguhnya aku berkata kepada, sehingga langit dan bumi lenyap, satu naktah atau satu titik pun sekali sekali tiada akan lenyap daripada hukum Torat itu sampai semuanya telah jadi.

(19) sebab barang siapa yang merombak satu hukum yang terkecil diantara segala hukum ini, dan mengajar demikian kepada orang, ialah yang akan disebut terkecil didalam kerajaan syurga, tetapi barangsiapa yang menurut hukum dan mengajarkan dia ialah akan disebut besar didalam kerajaan syurga.

Seterusnya dalam ayat ayat berikutnya Yesus menerangkan bagaimana caranya menyempurnakan hukum Torat tersebut.

Akan tetapi Paulus kemudian menganggap bahawa hukum Torat itu telah dibatalkan. Dalam surat kiriman Paulus kepada orang Ibrani 7: 18 – 19.
(18) dengan yang demikian hukum yang dahulu itu dibatalkan dari sebab lemah dan tiada berguna.

(19) (kerana hukum torat itu sudah membawa  satu pun tiada kepada kesempurnaan) Tetapi hal itu mendatangkan suatu perhargaaan yang lebih baik , yang oleh itu kita menghampiri Allah.

Dari keterangan diatas ternyata Paulus telah membatalkan hukum yang terdahulu itu iaitu hukum yang tersebut dalam Taurat Musa.

Bermakna buku Talmud kitab suci orang Yahudi dan Bable kitab suci orang Nasrani (kristian) tiada kaitan atau kena mengenai dengan Kitab Taurat yang di wahyukan Allah kepada Nabi Musa AS dan kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa AS.

Jika kedua dua kita itu ada persamaan dengan kitab Taurat dan Injil,bermakna kitab orang orang Budha riwayat Budha  yang ada persamaan dengan  riwayat Yesus juga berasal dari agama samawi.sedangkan Budha dan Hindu telah disahkan sebagai agama ciptaan manusia.

Macam mana boleh berkata dan percaya bahawa Yahudi dan kristian berasal dari agama samawi, sedangkan Paulus sendiri telah menyatakan hukum torat dibatalkan dan segala sesuatu halal bagiku.

Golongan yahudi. Menurut mereka itu baik orang Kristen berasal yahudi, mahupun  Yahudi berasal kristian tetap benci dengan Islam. Malah bagi mereka, tiada sebarang  kesalahan membunuh orang non yahudi, kerana anak keturunan non Yahudi (kafir) tergolong sama dengan binatang boleh diperlakukan apa sahaja.

Pelik sungguh, mengapa Prof Dr Ridhuan Tee  boleh berkata Yahudi tidak salah, sedangkan mereka telah melakukn kezaliman dan kekejaman terhadap  umat islam di Palestin dan membunuh  2 juta rakyat termasuk kanak kanak yang tidak berdosa .

Mengapa beliau boleh berkata dan ada yang bersetuju kristian tidak bahaya, sedangkan sehingga hari ini di Malaysia sudah lebih setengah juta orang Melayu jadi kristian (murtad).

Pada 25 April 2016 (Isnin) Jam 6.20 petang, Isu terbaru, dalam cinta Ilmu TV hijrah yang membicarakan mengenai  wanita ahli kitab, ustazah Ispadiah Ahmad Dasuki berkata agama yahudi dan agama kristian adalah agama samawi.

Jika yahudi agama samawi kitabnya pasti kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa AS, akan tetapi mengapa kitab sucinya Talmud  yang di kumpulkan oleh Uzair  seorang pendeta (kahin) yang hidup sekitar 457 SM.

Jika Kristian agama samawi, kitab sucinya pasti kitab Injil yang dikarang oleh Paulus yang mengaku Rasul kepada orang orang kafir. Jika benar demikian maka Yahudi dan kristian bukan kafir. Kafir adalah non yahudi dan non kristian.(dakwa orang orang yahudi)

Soalnya, jika benar agama yahudi dan agama kristian agama samawi, bermakna Nabi Musa AS beragama Yahudilah dan Nabi Isa AS beragama Kristianlah.sedangkan agama para nabi adalah agama islam.bukan yahudi dan bukan kristian. Para nabi adalah muslim yang mukmin.

Mengapa boleh iktiraf agama yahudi dan kristian agama samawi, sedangkan Allah menyatakan agama orang orang yahudi dan Nasrani adalah agama yang telah terpesong itu sepertimana firmanNya yang bermaksud: Orang orang yahudi dan Nasrani tidak sekali sekali akan bersetuju atau suka kepadamu (wahai Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah terpesong itu) katakanlah (kepada mereka) sesungguhnya pertunjuk Allah (agama Islam) itulah pertunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahi yang memberi)  pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran) maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) yang dapat mengawal dan member pertolongan kepadamu” (surah Al Baqarah ayat 120).

Sehingga kesaat ini penulis masih belum boleh menerima bahawa agama yahudi dan Kristian berasal daripada agama samawi, apatah lagi  dengan mereka  yang mengatakan agama yahudi dan kristian adalah agama samawi.

Lihat, “Saul” yang bergelar “Paul” atau “Paulus” adalah seorang yang amat memusuhi agama yang diajarkan Yesus dan pengikut pengikutnya. Ia tidak pernah belajar dengan Yesus. Kemudian  tiba tiba ia mengaku bertaubat. Seterusnya mengaku pula menjadi rasul Yesus. Dan akhirnya oleh kaum kristian mengakuinya juga sebagai seorang rasul Yesus yang dipenuhi Roh Kudus.

Fakta bahawa empat surat keterangannya dimasukkan dalam golongan kitab kitab perjanjian baru dan dianggap sebagai kanon dan kitab suci.

Disamping itu tidak sedikit pula orang yang ahli menganggap  bahawa Paulus adalah seorang yang telah menyeludup kedalam agama kristian dan mengaku menjadi pengikut Yesus untuk menyelewengkan ajaran agama itu dari dalam.

Dan seterusnya untuk dapat dengan mudah mengubah ajaran tersebut dari isi dan bentuknya yang asli. Bahkan banyak mereka yang menganggap bahawa dasar dasar agama kristian yang sekarang adalah bikinan Paulus, bukan ajaran Yesus.

Barnaba, murid Yesus seorang diantara orang orang yang turut  mengatakan yang demikian didalam Injilnya.Dalam kata pendahuluan Injil Barnaba  yang telah tersebar luas seluruh dunia dan telah diterjemahkan kedalam  pelbagai bahasa. Injil ini  yang tidak termasuk dalam golongan kitab kitab yang dianggap orang kristian sebagai kanon.
(1) 
 Barnaba, rasul Yesus, seorang Nazaret yang bernama Al Masih, mengharapkan keselamatan dan penghiburan bagi sekalian penduduk bumi.
(2)  
Wahai orang orang yang mulia, sesungguhnya Allah yang maha besar dan ajaib telah menilik kita pada hari hari yang akhir ini dengan mengutus nabinya Yesus Al Masih dengan rahmat yang besar untuk mengajar dan (membawa) tanda tanda yang dijadikan oleh setan untuk menyesatkan manusia dengan mengaku takut kepada Tuhan.

(3) Iaitu orang orang yang menyampaikan kabar kesukaan dengan mengajar yang amat mengafirkan.

44)Mereka mengatakan Al Masih anak Allah
(5) Dan mereka menghapuskan sunat yang telah diperintahkan Allah untuk selama lamanya
(6) Mereka menghalalkan semua daging yang najis
(7) Paulus juga telah sesat masuk dalam golongan mereka, aku tidak mengatakan tentang halnya melainkan dengan hati yang sedih
(8) Dialah yang menjadi sebab aku memuliakan kebenaran itu yang telah ku lihat dan kudengar sewaktu aku sedang bergaul dengan Yesus supaya kamu mendapat keselamatan dan setan tidak dapat menyesatkan kamu sehingga kamu binasa kelak pada waktu penghukuman Allah
(9) Sebab itu hendaklah kamu berhati hati terhadap tiap tiap orang yang mengajarkan ajaran yang baru yang berlawanan dengan yang ku tuliskan supaya kamu mendapat keselamatan, selamat yang kekal.

Seterusnya pada pasal 222 ayat 1-6 Barnaba menerangkan lagi  sebagai berikut:
(1) Setelah Yesus pergi, bercerai cerailah murid murid itu ke tempat tempat Israil dan keseluruh pelusuk dunia
(2) Ada pun kebenaran yang dibenci oleh setan, maka ia telah dimusuhi kesesatan seperti halnya selamanya
(3) Kerana segolongan dari orang orang jahat yang menagku murid muridnya telah menyampaikan kabar kesukaan bahawa Yesus sudah mati dan belum bangkit. Dan yang lain menyampaikan kabar kesukaan bahawa ia telah mati sungguh sungguh kemudian bangkit lagi. Dan yang lain menyampaikan  kabar kesukaan dan tidak berhenti henti menyampaikannya bahawa Yesus adalah anak Allah dan tertipu masuk golongan Paulus.
(4) Ada pun kami, maka kami menyampaikan kabar kesukaan yang ditulis oleh orang orang yang takut kepada Allah supaya mendapat keselamatan pada hari kemudian kerana penghukuman Allah. Amin.
Daripada keterangan Injil Barnaba yang tersebut diatas ini diketehaui bahawa Barnaba, rasul Yesus menyatakan ada orang orang yang menyampaikan pengajaran yang amat mengafirkan, mengatakan Al masih anak Allah, menghapuskan sunat yang diperintah Allah untuk selama lamanya dan menghalalkan semua daging yang najis, Barnaba mengatakan bahawa Paulus telah menyelewengkan ajaran Yesus, sah agama yahudi dan kristian bukan berasal dari agama samawi dan sangat tidak masuk akal mengatakkan  agama itu agama samawi.Bukan setakat itu sahaja malah itu adalah dusta yang sangat nyata.Monday, April 25, 2016

Parlimen Kuala Nerus


Pada pilihanraya umum 13 umno menang satu kerusi DUN sahaja di Parlimen Kuala Nerus. Pada pilihanraya umum 14 nanti Ustaz Muhammad Ramli Noh yang kalah di Dun Tepoh katanya, diangkat untuk bertanding parlimen tersebut.

Manakala Datuk Basir Bin Ismail yang sejak dari dahulu dahulu lagi nak bertanding DUN Tepoh tak pernah dapat kini sudah tersenarai namanya sebagai calon Dun Tepoh.

DUN Telok Pasu milik Datuk Rahim Said sudah ditukar kepada muka baru iaitu Che Masor Salleh orang yang sangat di percayai Menteri Besar Datuk Seri Mohd Razif Abdul Rahman.

DUN Bukit Tunggal, katanya, bertukar tangan kepada calon lama yang pernah kalah iaitu Tuan Arif Shibu Fadilah Tuan Ahmad.

Datuk Seri Mohd Razif Abdul Rahman kekal di DUN Seberang Takir miskipun hayat jawatannya berada diujung tanduk, kata Datuk Seri Ahmad Said.

Soalnya, Betulkah senarai calon sepertimana diatas itu kekal sebagai calon piliharaya umum 14 nanti?

Penulis boleh setuju nama Datuk Basir ismail kekal bertanding DUN Tepoh, Che Masor Salleh kekal bertanding di Dun Teluk Pasu.

Kerana kedua dua orang yang tersenarai ini adalah orang yang dipercayai Datuk Seri Mohd razif Abdul Rahman dan tidak ada nama lain yang layak dijadikan calon setakat hari ini.

Manakala nama Tuan Arif Sahibu Fadilah Tuan Ahmad yang pernah kalah ketika bertanding di Dun Bukit Tunggul dahulu itu belum tentu kekal, kerana ada nama lain yang lebih layak untuk mengalahkan calon PAS YB Dr Alias Razak.

Demikian juga nama Ustaz Haji Muhammad Ramli Noh yang kalah di tangan Ustaz Hishamuddin Karim Di Dun tepoh pada PRU 13 lepas masih ada nama lain yang lebih berwibawa untuk lawan Datuk Dr Khairuddin Takiri  di parlimen Kuala Nerus.

Tokohnya, tidak lain dan tidak bukan,mantan ketua pengarah Biro Tatanegera (BTN) yang baru sahaja pencen iaitu Datuk Raja Arif Raja Ali.

Beliau orang Datuk Seri Idris Jusoh dan juga orang Datuk Seri Mohd Razif Abdul Rahman yang ada potensi untuk kalahkan Datuk Dr Khairuddin Takiri penyandang 
Parlimen Kuala Nerus mengalah Datuk Nasir Ibrahim fikri pada PRU 13 lepas.

Ustaz Mohammad Ramli Noh barangkali tersenarai sebagai calon nombor dua selepas Datuk Raja Arif Raja Ali yang dikatakan berwibawa untuk menang parlimen Kuala Nerus pada PRU 14 nanti.

Monday, April 18, 2016

Yahudi boleh, yang tak boleh zionis?Datuk Dr Daniel Zainal Abidin dalam Halagah TV 9 Sabtu petang (2 April 2016) berkata, Rasulullah SAW tidak ada masalah dengan Yahudi di Madinah.

Lantas dikatanya, boleh berkawan dengan yahudi. Yang tidak boleh zionis.Macam mana boleh berkata demikian, sedangkan yahudi itu zionis dan zionis itu yahudi

Tidak dinafikan Rasulullah SAW pernah bermuamalah dengan yahudi dan menyuap makanan kepada seorang Yahudi Buta.

Fakta sejarah Rasulullah SAW menghalau Yahudi dari bumi Madinah. Kalau Rasulullah SAW tidak ada masalah dengan yahudi di Madinah mana mungkin dihalaunya yahudi keluar.

Bukan setakat itu sahaja, malah Rasulullah SAW pernah memerintah Saidina Omar RA menghalau Yahudi Dari bumi Madinah.

Fakta sejarah yang sedia maklum sehingga hari ini tiada seorang yahudi yang tinggal di Madinah. Arab Saudi  menerusi polisi dan dasarnya tidak membenar kafir memasuki bumi Madinah dan Mekkah.

Oleh itu, mengatakan Rasulullah SAW tidak ada masalah dengan yahudi di Madinah suatu pembohongan terhadap Allah dan Rasulnya.

Fakta sejarah, yahudi telah mengkhianati perjanjian yang dibuat bersama Rasulullah SAW ketika memerintah Madinah.

Apakah mengkhianati perjanjian yang dibuat bersama  itu tidak beri masalah kepada kerajaan yang di terajui Rasulullah SAW.

Sehingga tergamak berkata, Rasulullah SAW tidak ada masalah dengan yahudi di madinah sedangkan fakta sejarah banyak masalah yang dilakukan oleh yahudi disamping masalah yang di lakukan golongan Munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay.

Yang peliknya macam mana Dr Daniel Zainal Abidin dalam Halaqah TV 9 Sabtu petang (2 April 2016) boleh berkata demikian sedang ia bercanggah dengan fakta sejarah yang kita sedia maklum itu.

Orang orang yahudi bani Nadhir menaruh harapan dengan janji orang orang munafik bahawa mereka tetap bersama yahudi yang telah diberi kata putus oleh Rasulullah SAW agar keluar dari bumi Madinah.

Mereka melengah lengahkan perlaksanaan pengusiran kerana percaya dengan janji janji orang munafik dan Rasulullah SAW mengarahkan supaya membuat persiapan untuk memerangi mereka.

Oleh kerana terlalu takut dengan serangan yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka bertindak dan bersetuju keluar Dari bumi Madinah.

Dengan itu, orang orang yahudi meroboh rumah rumah mereka sendiri supaya tidak diduduki oleh orang orang islam. Sebahagian mereka pergi kekhaibar dan sebahagian lagi pergi ke Azra’aat, sam.

Oleh kerana sesetengah orang islam mengatakan jangan buruk sangka dengan ada orang yahudi, kerana ada yang memeluk Islam atas sebab Allah sahaja yang boleh memberi hidayah sesiapa dikehendakinya.

Kita tidak dimaklumkan berapa ramai jumlah  yahudi di kampong tersebut, Akan tetapi Fakta sejarahnya hanya dua orang sahaja yang masuk islam, iaitu Yasmin bin Umair dan Abu Saad bin Wahb.

Macam mana Dr Daniel boleh kata yahudi boleh buat kawan yang tak boleh zionism.sedangkan Zionist  dicipta pada tahun 1890 oleh Nathan Birnbaum(yahudi).

Definisi amnya bermaksud pergerakan kebangsaan untuk mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah air mereka untuk medaulatkan semula Yahudi di Land of Israel.

Penulis tidak faham mengapa boleh berkata demikian sedangkan berkata begitu seolah olah menunjukkan kita gemar dan cenderung menolong orang kafir (yahudi) yang jahat dan mengkhianati Rasulullah SAW.

Sedarkah kita bahawa gemar dan cenderung tolong orang kafir adalah sifat orang munafik yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al Quran agar kita tidak mengeluar sebarang kenyataan yang bercanggah dengan ajaran islam yang dibawa oleh Nabi SAW.


Sejak penubuhan negara Israel pada tahun 1948, Zionisme telah datang untuk memasukkan pergerakan  pembangunan negara Israel dan perlindungan  Yahudi di Israel melalui sokongan bagi Angkatan Pertahanan Israel.

Dari penubuhannya, Zionisme menyokong ketara dengan matlamat rohani. Yahudi daripada pelbagai kepercayaan - kiri, kanan, agama dan sekular - membentuk gerakan Zionis dan bekerja bersama-sama ke arah matlamat menghalalkan cara.

Perbezaan pendapat dalam falsafah telah membawa kepada perpecahan dalam gerakan Zionis-tahun demi tahun beberapa kaedah yang berasingan telah muncul dan menekankan: Zionisme politik; Zionisme Agama; Zionisme Sosialis dan Zionisme Wataniah.

Thursday, April 14, 2016

Sungguh mendukacitakanSudah sekian lama panulis hendak tulis pasal ada sesetengah ilmuan islam yang mengatakan boleh berkawan dengan yahudi. Yang tidak boleh Zionist.

Penulis kita rasa dukacita jika Gustav Labon, August Comte dan Golhzhier yang berkata seumpama itu, kerana mereka adalah orientalis.

Mereka ini tidak pernah duduk diam berusaha bertungkus lumus  menyelewengkan fakta demi fakta untuk menghancurkan islam.

Lebih lebih lagi mereka ini adalah musuh asli Allah Subhanahuwataala.  musuh Rasulullah SAW dan musuh islam.

Dan telah dinyatakan didalam Al Quran bahawa orang orang yahudi dan Nasrani sekali sekali tidak akn berstuju dan suka dengan Nabi Muhammad SAW.

Zionist tidak disebut dalam Al Quran dan hadis kerana baru ditubuhkan yang pada istilahnya yahudi itu zinois (kafir)  dan zionis itu Yahudi (kafir).

Yang peliknya ada ilmuan Islam kita tergamak mengatakan boleh berkawan dengan Yahudi. Yang tidak boleh, zionis.Atas alasan Rasulullah tidak ada masalah di Madinah.

Mengatakan Rasulullah SAW tidak masalah dengan yahudi di Madina itu adalah suatu pembohoingan yang nyata, kerana  Yahudi telah mengkhianati perjanjian yang dibuat dalam kerajaan yang diterajui Nabi SAW.

Memang Rasulullah SAW pernah bermuamalah dengan Yahudi dan pernah menyuap makanan kepada seorang Yahudi yang buta.

Jika Rasulullah SAW tidak masalah dengan Yahudi, mana mungkin dihalaunya Yahudi(Kafir)  keluar Madinah.

Wajarkah jika tidak ada masalah dengan yahudi bertindak sekeras dan setegas itu.pasti ada masalah sepertimana fakta sejarah.

Mari kita tengok fakta sejarahnya. Istilah Zionist  dicipta pada tahun 1890 oleh Nathan Birnbaum.definisi amnya bermaksud pergerakan kebangsaan untuk mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah air mereka untuk medaulatkan semula Yahudi di Land of Israel.

Sejak penubuhan negara Israel pada tahun 1948, Zionisme telah datang untuk memasukkan pergerakan  pembangunan negara Israel dan perlindungan  Yahudi di Israel melalui sokongan bagi Angkatan Pertahanan Israel.

Dari penubuhannya, Zionisme menyokong ketara dengan matlamat rohani. Yahudi daripada pelbagai kepercayaan - kiri, kanan, agama dan sekular - membentuk gerakan Zionis dan bekerja bersama-sama ke arah matlamat menghalalkan cara membunuh umat islam palestin.

Perbezaan pendapat dalam falsafah telah membawa kepada perpecahan dalam gerakan Zionis-tahun demi tahun beberapa kaedah yang berasingan telah muncul dan menekankan: Zionisme politik; Zionisme Agama; Zionisme Sosialis dan Zionisme Wataniah.

Akan tetapi ia tetap Yahudi (kafir) sepertimana Allah nyatakan dalam Al Quran.Ia zionisme yang melakukan kekejaman dan kezaliman terhadap umat Islam palestin (khusus) dan dunia (umumnya).